DOLNÍ BŘEŽANY 

Dolní Břežany leží na jižním okraji hlavního města Prahy, na výšině sevřené tokem Vltavy a potoka Zalužanka (Břežanský potok) jenž protéká obcí. K Dolním Břežanům patří místní části Lhota, Zálepy a Jarov. Obec má v roce 2020 cca 4 230 obyvatel.

Území, na němž se v současnosti obec Dolní Břežany nachází, je obydleno odedávna. Archeologové, kteří v obci provádějí výzkum již mnoho let, nalezli stavby a předměty svědčící o osídlení již před 7 a půl tisíci lety. Obec s významnou keltskou historií se mění v moderní vědecké městečko, jehož vývoj je díky přítomnosti výzkumných laserových center Eli a HiLASE spojen s vědou, výzkumem a inovacemi.

Centrum obce nabízí bezpočet nákupních možností a občerstvení v místních restauracích, kavárnách i cukrárnách.

Sportovci mohou využít sportovní halu, venkovní fitness a cyklostezky.

Významné památky

• Keltské oppidum Závist (Hradiště) - Na strategickém místě na vrchu Hradiště, které se vypíná vysoko nad bývalým soutokem Vltavy a původním korytem Berounky, lidé sídlili s přestávkami posledních 2,5 tisíce let. Největší keltské oppidum (sídlo městského charakteru) Čech bylo v roce 1989 prohlášeno Národní kulturní památkou.

• Hradišťátko - Pozůstatek raně středověkého hradiště leží mezi silnici Dolní Břežany-Lhota a Břežanským údolím na ostrožně. Archeologové zde prokázali dvě fáze opevnění, přibližné datování vzniku hradiště je určeno na 1. polovinu 11. století.

• zámek – renesanční zámek vyrostl počátkem 17. století na místě středověké tvrze. Čtyřkřídlou dvoupatrovou budovu doplňuje hranolová věž a kaple sv. Máří Magdaleny z let 1885-1887. K zámku patří rozlehlý park, budovaný v polovině 19. století jako anglický. Celý areál také doplňovalo několik altánků a studánka Vojtěška. Zámek je pro veřejnost uzavřen (rekonstrukce 2015 – 2018).

• Kalvárie – sousoší Ježíše Krista a Máří Magdaleny na návsi je dílem barokního řezbáře a sochaře Jana Antonína Quitainera, který je zhotovil v roce 1760.

• pomník Vítězslava Hálka – najdeme jej v Břežanském údolí, vznikl v roce 1876. Kamenný jehlan s medailonem od Josefa Václava Myslbeka upomíná na českého básníka, který sem jezdil na dovolenou.

• kaple na návsi ve Lhotě – malebná zděná kaplička u návesního rybníka byla postavena na konci 20. let 19. století jako náhrada za dva roky starou budovu, jež však musela být pro špatný technický stav stržena. Kaple byla opravena roku 1984, další rekonstrukce a opětovné vysvěcení proběhly v roce 2006.

Turistické cíle

• Regionální informační centrum Keltského oppida Závist

• Kaplička Sv. Anny

• Pomník válečným hrdinům a české státnosti

• Pomník v Zálepech

• Historické kříže – ulice Pražská, Jílovská, ve Lhotě

• Naučná stezka Dolní Břežany - Závist

• Lhotecký naučný okruh

• Zoo koutek v Břežanském údolí

© 2021 Reginonální informační centrum. All Rights Reserved.

N2ZiY2