Vzdělávací programy pro školy

Keltové na Závisti

V rámci programu se žáci seznámí s odkazem lidu mladší doby železné. Pomocí interaktivního videa s odborným komentářem se účastníci stanou doslova součástí světa Keltů. Nahlédneme do jejich života, do kuchyně i šatníku, podíváme se na dávné rituály i na jejich postoj ke smrti. V praktické
části si žáci vlastnoručně vyzkouší například odemykání dveří keltským klíčem, vyrazí si keltskou duhovku, obeznámí se s technikou tkaní na stavu a pro správné keltské bojovníky nesmí chybět zkouška lukostřelby. Součástí aktivit je i promítání krátkého 3D filmu o životě v pravěku na Závisti i
zániku tamního keltského oppida – největšího a patrně nejvýznamnějšího v České republice.

Program je vhodný pro 1. i 2. stupeň ZŠ, lze jej přizpůsobit také studentům SŠ a víceletým gymnáziím. Minimální počet žáků je 10, maximální počet 25 (jedna třída). Vzdělávací obor: dějepis, přírodopis, výchova k občanství, Návaznost na RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda.

Program vedou absolventky oboru Archeologie pravěku a středověku na FF UK.

Časová dotace programu: 90 minut

Cena za 1 dítě: 150Kč  (doprovod zdarma)

Programy probíhají od 8:30 a od 10:30.

Volné termíny: 11. 3. (obsazeno), 18. 3. (8:30), 8. 4. (8:30),  15. 4. (8:30), 29. 4. (10:30), 13. 5. (8:30 a 10:30), 3. 6. 2024 (obsazeno)

Na program je nutné se předem objednat prostřednictvím emailu  ric@dolnibrezany.cz či telefonicky na čísle 734 446 109.

Promítání pro školy a školky v multifunkčním sále

V multifunkčím sále je možné objednat školní či školkové promítání filmů dle dohody. Podmínky záleží na zvoleném filmu (podmínky jednotlivých distributorů se liší), případně na počtu diváků.

Nabízíme například unikátní film Příběh lesa, který strhujícím způsobem ukazuje život v klasickém evropském lese. Cena promítání je 50 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma.

Kapacita sálu je 60 míst.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na našem e-mailu ric@dolnibrezany.cz nebo v době otevíracích hodin na telefonním čísle 734 446 109.

 

© 2021 Reginonální informační centrum. All Rights Reserved.

YjA3M2ZlZ