Výhled na polohu Šance

propojení dvou výšinných poloh, srovnání s ostatními podobnými pevnostními komplexy v Evropě doby železné. 

Pohlédneme-li přes údolí Břežanského potoka směrem na sever, vidíme rýsující se masiv nazývaný Šance. Podle současného stavu výzkumu byl tento vrch do pevností soustavy oppida Závist připojen někdy v polovině 1. století př. n. l., v době poslední, tedy 5. fáze oppida (viz mapa v obrázkové galerii). Vznikl tak v Evropě velmi ojedinělý příklad přehrazení údolí s vydatným vodním tokem a řadou svahů, které poskytovaly útočiště řadě lidí i s jejich nadmíru cennými společníky – stády dobytka. Co však vedlo k takovému mohutnému rozšíření oppida na plochu 118 ha nedlouho před jeho trvalým zánikem? Na to nám musí dát odpověď další vědecký výzkum pevnosti, ale i všech širších historických souvislostí. Pohled z protějšího kopce na trojrozměrnou rekonstrukci oppida je k dispozici v obrázkové galerii. 

Oppida v Evropě:

opevněné aglomerace pozdní doby železné, tradičně označované latinským termínem oppida, vznikala především ve střední a západní Evropě ve 2. a 1. st. př. n. l. Vyznačovala se téměř všude svými impozantními valy, zdmi a branami, které sloužily jako ochrana proti potenciálním nepřátelům. Mívají často komplexní síť ulic, veřejných budov a soukromých obydlí, což naznačuje vysoce organizovanou a hierarchickou společenskou strukturu. Některá z nejslavnějších oppid zahrnují Manching v Německu, Bibracte ve Francii a Alesii, kde Julius Caesar porazil Galy v roce 52 př. n. l. 

Zajímavost:

Největší oppidum v našem nejbližším sousedství je oppidum Heidengraben v Německu s opevněnou plochou s úctyhodnými 16,6 km2. To je dvakrát větší plocha než hradbami opevněné město Praha v 17. století!  

 

 

© 2021 Reginonální informační centrum. All Rights Reserved.

OTJkMzA