Rozhledna

pozice hradiště, dějiny v souvislosti s okolním osídlením. 

Z rozhledy dnes vidíme jak zalesněný vrch Hradiště, tak i široké okolí Závisti, včetně vzdálených vrchů jako je Říp, Milešovka, Ralsko a Bezděz. Z krajinného hlediska si můžeme dobře všimnout, jak obě řeky stékající se pod Závistí přecházejí z uzavřených údolí do široké pánve Prahy. Pevnostní soustava vykonávala díky své poloze majestátní roli vstupu do hustě osídlení pražské kotliny. Kapacita pevnostní soustavy byla značná, a tak lze dobře předpokládat, že fungovala v době ohrožení i jako refugium pro své okolí. Jelikož byl vrchol Hradiště v obdobích obývání lidmi téměř úplně odlesněn, byl dobře viditelný a nápadný i ze vzdálenějšího okolí. Tento dojem byl v době železné umocněn masivními hradbami. I dnes je možné vrch Hradiště spatřit z Karlova mostu či dokonce až z Bohnic.  

Zajímavost 

Nabízíme vám díky rozšířené realitě pohled na archeologický výzkum akropole (1),

dále panoramatický snímek hradiště v době 5. st. př. n. l. s monumentální architekturou na akropoli (2) a

rekonstrukci oppida v době největšího rozmachu z doby přelomu 2. a 1. stol. př. n. l. (3). 

© 2021 Reginonální informační centrum. All Rights Reserved.

ZWUxODg3