RIC Dolní Břežany

12. 04. 2024

Nabízíme vám volnéí termíny pro přihlášení na oblíbený program Keltové na Závisti.

Termíny: 13. 5. (8:30 a 10:30), 27. 5. (8:30 a 10:30), 3. 6. 2024 (8:30).  Program probíhá vždy od 8:30 a od 10:30.

Je nutné se předem objednat prostřednictvím emailu  ric@dolnibrezany.cz či telefonicky na čísle 734 446 109.

V rámci programu se žáci seznámí s odkazem lidu mladší doby železné. Pomocí interaktivního videa s odborným komentářem se účastníci stanou doslova součástí světa Keltů. Nahlédneme do jejich života, do kuchyně i šatníku, podíváme se na dávné rituály i na jejich postoj ke smrti. V praktické
části si žáci vlastnoručně vyzkouší například odemykání dveří keltským klíčem, vyrazí si keltskou duhovku, obeznámí se s technikou tkaní na stavu a pro správné keltské bojovníky nesmí chybět zkouška lukostřelby. Součástí aktivit je i promítání krátkého 3D filmu o životě v pravěku na Závisti i
zániku tamního keltského oppida – největšího a patrně nejvýznamnějšího v České republice.

Program je vhodný pro 1. i 2. stupeň ZŠ, lze jej přizpůsobit také studentům SŠ a víceletým gymnáziím. Minimální počet žáků je 10, maximální počet 25 (jedna třída). Vzdělávací obor: dějepis, přírodopis, výchova k občanství, Návaznost na RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda.

Program vedou absolventky oboru Archeologie pravěku a středověku na FF UK.

Časová dotace programu: 90 minut

Cena za 1 dítě: 150Kč  (doprovod zdarma)

 

© 2021 Reginonální informační centrum. All Rights Reserved.

ZTkxNzQ