RIC Dolní Břežany

05. 09. 2022

Přinášíme vám nové jízdní řády autobusové dopravy pro Dolnobřežansko, které budou v platnosti od 1. 9. 2022.

V tištěné podobě si je můžete vyzvednout u nás v infocentru.

 

Vážení spoluobčané,

po více než dvouletém úsilí se devíti obcím mikroregionu ve spolupráci s Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy (Ropid), s Integrovanou dopravou Středočeského kraje (IDSK) a dalšími odborníky podařilo najít řešení pro další výrazné zlepšení obslužnosti naší obce i mikroregionu veřejnou autobusovou dopravou a předložit Vám nové jízdní řády platné od 1.9.2022.

Nejvýznamnější změna v naší obci se týká sídla Zálepy, které budou napříště obsluhovány linkou 331 s přímým spojením ve všední dny na stanici metra Opatov, zároveň dochází k razantnímu navýšení   počtu spojů obsluhujících toto sídlo – zdvojnásobení ve všední den a téměř čtyřikrát více o víkendech.

Páteřní linka 333 bude nadále zajišťovat spojení ze Zvole na metro Kačerov a bude obsluhovat Dolní Břežany a Lhotu.

Nově je dále zaveden školní autobus linka 762 ráno a odpoledne z Dolních Břežan do Jesenice, linka 341 bude zajišťovat spojení do Modřan s garantovanými návaznými přestupy v Dolních Břežanech.

Nový systém je založen na hlavních páteřních linkách, na něž navazují linky obsluhující odlehlejší lokality. Tím je dosaženo co nejvyšší ekonomické efektivity.

Linku 331 nebylo možno dále směrovat na Kačerov, protože tato cílová stanice neměla technické možnosti pro navýšení spojů, jinými slovy její kapacita je plně vyčerpána.

 

NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY PLATNÉ OD 1. 9. 2022

 

Odkazy

© 2021 Reginonální informační centrum. All Rights Reserved.

MDIxZTg5