RIC Dolní Břežany

17. 04. 2024

Pro příznivce a milovníky historie lidské společnosti jsme připravili na jaro 2024 Malou břežanskou akademii archeologie. Po předchozích spíše popularizačních přednáškách vám tentokrát nabídneme pět témat, která jsou zaměřena více odborně.

Posluchači akademie budou mít možnost seznámit se s výsledky archeologického bádání o lovcích a sběračích mladého paleolitu, dále o počátcích zemědělství a také o konci doby kamenné, která přinesla lidstvu řadu užitečných inovací. Jako doplněk k těmto tématům je zařazeno povídání o pravěké těžbě kamenných surovin, jejich distribuci a využití tehdejšími společnostmi. Celou akademii uzavře ukázka vybraných atraktivních nálezů a nalezišť, která představují skutečné poklady staršího pravěku. Přednášky připravil a přednese doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. z Ústavu pro archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

 

© 2021 Reginonální informační centrum. All Rights Reserved.

MDc1NmY