Loading events...

regionálníinformačnícentrum

KELTSKÉ OPPIDUM ZÁVIST
infocentrum
dolnobřežansko

SPOKOJENOST S LÉKAŘSKÝMI SLUŽBAMI V OBCI - ANKETA

Obec v posledních letech investovala nemalé finanční prostředky do rekonstrukce polikliniky s cílem zajistit kvalitní prostory pro poskytování lékařských služeb, které mohou občané Dolních Břežan čerpat v místě svého bydliště. V souvislosti s tím nás samozřejmě zajímá váš názor na úroveň poskytované zdravotní péče.

Za tímto účelem jsme připravili anonymní dotazník a chtěli bychom vás tímto požádat o jeho vyplnění. Předem děkujeme za vaši zpětnou vazbu, která pro nás bude podnětem pro jednání  s vedením polikliniky o případných změnách či zkvalitňování poskytovaných služeb.

Spokojenost s lékařskými službami v Dolních Břežanech - ANKETA

 

Regionální informační centrum KELTSKÉ OPPIDUM ZÁVIST Na Panský 11, Dolní Břežany 252 41 tel.: +420 734 446 109, e-mail: ric@dolnibrezany.cz web: www.ric-dolnibrezany.cz, facebook: www.facebook.com/RIC.DolniBrezany Regionální informační centrum provozuje Obec Dolní Břežany www.dolnibrezany.cz

ODdlZThkMm