Loading events...

regionálníinformačnícentrum

KELTSKÉ OPPIDUM ZÁVIST
infocentrum
dolnobřežansko

KELTSKÝ TELEGRAF: PO STOPÁCH KELTSKÝCH TAJEMSTVÍ A ZÁHAD

Na kopcích, často původních keltských svatyních, vznikají rok co rok, vždy v první jarní sobotu stanoviště, která si pomocí světelných znamení předávají signál, symbolickou zprávu o příchodu jara. Díky stále narůstajícímu zájmu se jejich počet letos rozšířil na 242.

Lidé, kteří se na kopce vypravují, si říkají čerti a podobně jako kdysi Keltové vykonávají něco jako obřady k uctění probouzející se přírody, bohyně Matky Země, dárkyně životní síly a oslavy návratu světla a slunce s přicházejícím jarem.

Letošní, jubilejní pátý ročník  Keltského telegrafu vyšel na sobotu 24. března. Ještě předtím, než jsme se vydali na náš kopec, Kamínek, proběhla v našem informačním centru velmi zajímavá přednáška.

Pozvání přijal známý spisovatel a publicista pan Jan A. Novák, autor množství knih, z nichž se několik týká také keltské historie. Ve své přednášce s názvem “Po stopách keltských tajemství a záhad” rozebral keltské téma z různých hledisek. Zabýval se keltskou mytologií a také některými  archeologickými nálezy, u kterých není vždy jasné, jak a k čemu sloužily. Představil posluchačům lokality u nás, které jsou spojovány s keltskou kulturou. Vše doplňoval  množstvím zajímavých fotografií vlastnoručně pořízenými z jeho dronu.  

Panu přednášejícímu Novákovi se podařilo naplnit  sál téměř do posledního místa a všichni zúčastnění si užili velmi příjemné odpoledne. Ještě jednou moc děkujeme.

 

Regionální informační centrum KELTSKÉ OPPIDUM ZÁVIST Na Panský 11, Dolní Břežany 252 41 tel.: +420 734 446 109, e-mail: ric@dolnibrezany.cz web: www.ric-dolnibrezany.cz, facebook: www.facebook.com/RIC.DolniBrezany Regionální informační centrum provozuje Obec Dolní Břežany www.dolnibrezany.cz Napište nám prosím Vaše dotazy či poznámky ...
OGE1NWY2