Loading events...

regionálníinformačnícentrum

KELTSKÉ OPPIDUM ZÁVIST
infocentrum
dolnobřežansko

KDE BUDOU POVINNÉ RESPIRÁTORY

Od čtvrtka 25. 2. 2021 vstupuje v platnost povinnost chránit se na vybraných místech kvalitnějšími pomůckami (respirátor nebo dvě chirurgické roušky na sobě). Přinášíme Vám přehled těchto míst.

Přehled míst kde je třeba od 25. 2. 2021 používat kvalitnější ochranné pomůcky:

- v prodejnách

- v provozovnách služeb

- ve zdravotnických zařízeních, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče

- v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě

- na mezinárodních letištích

- v prostředcích veřejné dopravy

- na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy

- v motorových vozidlech (neplatí pokud se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti)

Povinnost se nevztahuje na děti od 2 do 15 let, ty ale musí na těchto místech nosit minimálně chirurgickou roušku. Nesmějí tak mít podomácku vyrobenou ochranu.

Regionální informační centrum KELTSKÉ OPPIDUM ZÁVIST Na Panský 11, Dolní Břežany 252 41 tel.: +420 734 446 109, e-mail: ric@dolnibrezany.cz web: www.ric-dolnibrezany.cz, facebook: www.facebook.com/RIC.DolniBrezany Regionální informační centrum provozuje Obec Dolní Břežany www.dolnibrezany.cz

YWE1NjQ