Loading events...

regionálníinformačnícentrum

KELTSKÉ OPPIDUM ZÁVIST
infocentrum
dolnobřežansko

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

V současné době se připravuje nová Strategie rozvoje území MAS Dolnobřežansko pro období 2021 2027. Aby byla podpora regionu zaměřena na reálné potřeby, sbíráme podněty ze všech dostupných zdrojů – dat ČSÚ, rozhovorů se starosty obcí a řediteli škol, postřehů místních obyvatel.

Právě proto bychom Vás chtěli požádat o zodpovězení několika otázek, týkajících se Vaší spokojenosti s různými oblastmi života v místě Vašeho bydliště. Dotazník můžete vyplnit zde. Děkujeme za Vaši ochotu a čas strávený vyplněním dotazníku.

Regionální informační centrum KELTSKÉ OPPIDUM ZÁVIST Na Panský 11, Dolní Břežany 252 41 tel.: +420 734 446 109, e-mail: ric@dolnibrezany.cz web: www.ric-dolnibrezany.cz, facebook: www.facebook.com/RIC.DolniBrezany Regionální informační centrum provozuje Obec Dolní Břežany www.dolnibrezany.cz

ZDZiN